JÄÄHDYTYSTORNIT

Jäähdytystornit - Luonnollisin jäähdytystapa

Sekä vaikutuksiltaan että kustannuksiltaan tehokkain jäähdytyskeino pohjautuu luonnon omaan mekanismiin. Jäähdytystornit käyttävät lähtökohtanaan veden haihtumisenergiaa hyödyntävää periaatetta. Nykyaikaisilla laitteistoilla yhä suurempia määriä vettä voidaan jäähdyttää yhä vähenevällä energian ja veden hävikillä. Myös melutasoon on nykyisissä malleissa kiinnitetty erityistä huomiota.

Tarjoamme keskitettyä jäähdytysjärjestelmää, joka on yleistynyt paperi- ja selluteollisuudessa, voimalaitoksissa ja tietyissä kemian laitoksissa vettä ja energiaa säästävien ominaisuuksiensa ansiosta. Lämmöntalteenottoasteella on nykyisin suuri merkitys energiankulutuksen ja energiakustannusten osalta.Optimoimme laitokseenne lämmönsiirrin- ja jäähdytystornikokonaisuuden. Levylämmönsiirtimeen yhdistettynä nämä muodostavat vertaansa vailla olevan kokonaisuuden.

Käyttäjän edut

- Keskusjäähdytys parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta verrattuna tavanomaiseen läpivirtausjäähdytykseen.
- Jäähdytysvesien määrää voidaan vähentää.
- Huoltotyöt vähenevät ja helpottuvat roskasihtien ja helposti avattavien huoltokansien ansiosta.
- Jäähdytystornien kapasiteetti voidaan optimoida käyttämällä levylämmönsiirtimiä vapaajäähdytyksessä.

Käyttökohteet

- paperi- ja selluteollisuus
- energiantuotanto
- tietyt kemianteollisuuden alat

Rakenne

Jäähdytystornien tärkeimpiä osia ovat lämmönsiirtolamellit, joiden pintaa pitkin vesi valuu alaspäin. Lamellien aukkokoko voidaan valita päästämään läpi kuituja tai muita epäpuhtauksia. Lamelleja voidaan käyttötarkoituksen mukaan myös poistaa tai lisätä myöhemmin.

Melutaso on yksi jäähdytystornin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tarjoamme mahdollisuutta säätää taajuusmuuntajalla kunkin puhaltimen teho vastaamaan todellista jäähdytystarvetta. Tornit voidaan varustaa myös äänenvaimentimilla. Uusien puhallinsiipipyörien materiaalien ja käyttölukitusten ansiosta torneissa ei esiinny talvisin jäätymistä.

Jäähdytystornien yksi tärkeimmistä komponenteista ovat varsinaiset lämmönsiirto-lamellit, joiden pinnassa vesi valuu alaspäin. Niiden aukkokoko on valittavissa vastaamaan epäpuhtauksia kuten pieniä määriä kuituja. Lamelleja voidaan tarvittaessa poistaa/lisätä, mikäli terminen tehtävä muuttuu.
 

Jäähdytystornien käytössä on tärkeä ominaisuus haihdutushäviön / korvausveden määrän minimointi. Tietyillä alueilla vaaditaan mahdollisimman pientä kosteushävikkiä höyrymuodossa ympäristöön.

Jäähdytystornien valinnassa yksi tärkeä kriteeri on melutaso ja mahdollisuus sen pienentämiseen. Kukin puhallin voidaan säätää haluttaessa taajuusmuuntajalla vastaamaan todellista jäähdytystarvetta. Tornit voidaan varustaa äänenvaimentimilla.