• Levylämmönsiirtimet, avattavat ja juotetut
  • Spiraalilämmönsiirtimet
  • Putkilämmönsiirtimet
  • Lamellilämmönsiirtimet
  • Kattilaluvot
  • Jäähdytystornit, myös yhdistettynä lämmönsiirtimeen
  • CIP-Pesukoneikot

LÄMMÖNSIIRTIMET

Lämmönsiirtimet edustavat asiantuntemuksemme ydintä. Tapiron levylämmönsiirrinten valikoima on markkinoiden laajin, joten oikean ratkaisun löytäminen käy helposti. Ja mikä tärkeintä, yksivaiheratkaisuihin päästään yhä monimutkaisemmissakin käyttökohteissa. Prosessinne varmuus ja tehokkuus ovat myös meidän päämääriämme.

Levylämmönsiirtimet, avattavat ja juotetut

Avattavat, tiivisteelliset levylämmönsiirtimet

Levylämmönsiirtimemme täyttävät teollisuuskäytön vaativimmatkin tarpeet. Erityisen avarasolaiset Free Flow -levyt tarjoavat viskottisillekin nesteille tilaa virrata.

Mallit

- avattava
- avarasolainen
- semi-hitsattu
- Sonder Safe kaksoislevyllä varmennettu
- erityisen avarasolainen Free Flow

Käyttökohteet

- jalostusteollisuus
- kaukolämpö
- paperi- ja selluteollisuus
- elintarviketeollisuus
- kemian teollisuus
- laivanrakennusteollisuus
- energiantuotanto

Juotetut levylämmönsiirtimet

Juotossaumojensa ansiosta tämä rakenteeltaan kompakti lämmönsiirrintyyppi kestää jatkuvaakin käyttöä korkeissa lämpötiloissa. Kumitiivisteitä ei tarvita lainkaan, vaan levyjen välillä on kuparijuotos.

Käyttökohteita

- kaukolämpö
- lämpöpumput
- haihduttimet ja lahduttimet
- lämmöntalteenottojärjestelmät
- hydrauliikka
- vain puhtaat nesteet ja höyryt

Tekniset tiedot
Koko 4 runkokokoa
Rakenne TÛV Norm AD Merkblätter HP2/1, HP5/3
Yleisimmät valmistusmateriaalit AISI 304, AISI 316
Levymateriaali SL 333
Levykuviot high, low, mixed theta
Käyttölämpötila-alue –180°C– +200°C
Suurin sallittu paine 30 bar
Yhteet 4” laippayhteet
Levyjen pinta-ala 0.333 m²

Putkilämmönsiirtimet ja hitsatut levylämmönsiirtimet

Teollisuuden suuriin tai pienempiin kohteisiin.

Käyttökohteita

- suodokset
- happamat ja alkaliset jätevedet
- lipeät
- hajukaasujen jäähdytys
- hönkälauhduttimet

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaalit AISI 304, AISI 316, 254SMO, 904L ja muut austeniittiset teräkset, SAF 2205, ASF 2304 ja muut ferriittis-austeniittiset teräkset, hiiliteräkset, titaani

Lamellilämmönsiirtimet

Sondex Tapiro toimittaa luotettavia ratkaisuja paperiteollisuuden vaativimpiinkin käyttökohteisiin. Berglundin kompakteilla lamellilämmönsiirtimillä on täydellisen vastavirtauksensa ansiosta korkea lämmönsiirtokerroin erilaisten aineiden kesken. Pitkällä aikavälillä lamellilämmönsiirtimen ylläpitokustannukset pysyvät kohtuullisina, sillä sen lamelliydin on erikseen vaihdettavissa täysin uuteen. Virtauksenohjauslevyjä ei tarvita.

Lamellilämmönsiirtimen vaipan sisältä löytyy lamelliydin, lämmönsiirtoelementtinippu, joka muodostaa kapeita virtauskanavia. Kukin lamellielementti koostuu kahdesta ohuesta, kuoppakohdistaan TIG-hitsatusta metallilevystä. Mitoitamme levyjen välisen etäisyyden eli solavälin ja kuvioinnin parhaiden mahdollisten virtausolosuhteiden saavuttamiseksi sovelluksessanne.

Kuoppakuvioinnin ansiosta saavutetaan:

1. Suuri turbulenssi nesteessä.
2. Korkea käyttöpaine.

Käyttökohteet

- selluteollisuuden keittämön lämmönsiirtimet ja syöttöveden lämmittimet
- väli- ja vahvalipeän esilämmittimet
- voimalaitokset
- kemian jalostusteollisuuden testausprosessit, haihduttimet ja regeneratiiviset lämmönvaihtimet
- savukaasujen jäähdyttimet ja lauhduttimet
- öljynjäähdyttimet

Tekniset tiedot
Yleiset valmistusmateriaalit AISI 304, AISI 316L
Erikoistilauksesta titaani, duplex, ruostumaton teräs
Lämpötila 220 °C, erikoismallissa 500 °C
Paineet 2,5 MPa (375 psig) asti
Nesteiden tyypillinen virtausalue 1 000 kg/s, riippuen ainearvoista
Kaasujen tyypillinen virtausalue 10 kg/s, riippuen painetasosta
Lämmönsiirtopinta-ala 1 - 1 000 m²

Kattilaluvot

By-Castin luvot on valmistettu valuraudasta, jotta ilman esilämmitykseen valittu ratkaisu olisi käytössä mahdollisimman pitkäikäinen.

Käyttäjän edut

- Valurauta on materiaalina elastinen ja pitää muotonsa toistuvista lämpötilanmuutoksistakin huolimatta.
- Valmistusmateriaalien ja teknisten ratkaisujen ansiosta luvot ovat ruostumattomia.

Käyttökohteet

- savukaasut
- lämmöntalteenotto

Jäähdytystornit, myös yhdistettynä lämmönsiirtimeen

Jäähdytystornit - Luonnollisin jäähdytystapa

Sekä vaikutuksiltaan että kustannuksiltaan tehokkain jäähdytyskeino pohjautuu luonnon omaan mekanismiin. Jäähdytystornit käyttävät lähtökohtanaan veden haihtumisenergiaa hyödyntävää periaatetta. Nykyaikaisilla laitteistoilla yhä suurempia määriä vettä voidaan jäähdyttää yhä vähenevällä energian ja veden hävikillä. Myös melutasoon on nykyisissä malleissa kiinnitetty erityistä huomiota.

Tarjoamme keskitettyä jäähdytysjärjestelmää, joka on yleistynyt paperi- ja selluteollisuudessa, voimalaitoksissa ja tietyissä kemian laitoksissa vettä ja energiaa säästävien ominaisuuksiensa ansiosta. Lämmöntalteenottoasteella on nykyisin suuri merkitys energiankulutuksen ja energiakustannusten osalta.Optimoimme laitokseenne lämmönsiirrin- ja jäähdytystornikokonaisuuden. Levylämmönsiirtimeen yhdistettynä nämä muodostavat vertaansa vailla olevan kokonaisuuden.

Käyttäjän edut

- Keskusjäähdytys parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta verrattuna tavanomaiseen läpivirtausjäähdytykseen.
- Jäähdytysvesien määrää voidaan vähentää.
- Huoltotyöt vähenevät ja helpottuvat roskasihtien ja helposti avattavien huoltokansien ansiosta.
- Jäähdytystornien kapasiteetti voidaan optimoida käyttämällä levylämmönsiirtimiä vapaajäähdytyksessä.

Käyttökohteet

- paperi- ja selluteollisuus
- energiantuotanto
- tietyt kemianteollisuuden alat

Rakenne

Jäähdytystornien tärkeimpiä osia ovat lämmönsiirtolamellit, joiden pintaa pitkin vesi valuu alaspäin. Lamellien aukkokoko voidaan valita päästämään läpi kuituja tai muita epäpuhtauksia. Lamelleja voidaan käyttötarkoituksen mukaan myös poistaa tai lisätä myöhemmin.

Melutaso on yksi jäähdytystornin valintaan vaikuttavista tekijöistä. Tarjoamme mahdollisuutta säätää taajuusmuuntajalla kunkin puhaltimen teho vastaamaan todellista jäähdytystarvetta. Tornit voidaan varustaa myös äänenvaimentimilla. Uusien puhallinsiipipyörien materiaalien ja käyttölukitusten ansiosta torneissa ei esiinny talvisin jäätymistä.

Jäähdytystornien yksi tärkeimmistä komponenteista ovat varsinaiset lämmönsiirto-lamellit, joiden pinnassa vesi valuu alaspäin. Niiden aukkokoko on valittavissa vastaamaan epäpuhtauksia kuten pieniä määriä kuituja. Lamelleja voidaan tarvittaessa poistaa/lisätä, mikäli terminen tehtävä muuttuu.
 

Jäähdytystornien käytössä on tärkeä ominaisuus haihdutushäviön / korvausveden määrän minimointi. Tietyillä alueilla vaaditaan mahdollisimman pientä kosteushävikkiä höyrymuodossa ympäristöön.

Jäähdytystornien valinnassa yksi tärkeä kriteeri on melutaso ja mahdollisuus sen pienentämiseen. Kukin puhallin voidaan säätää haluttaessa taajuusmuuntajalla vastaamaan todellista jäähdytystarvetta. Tornit voidaan varustaa äänenvaimentimilla. Talven jäätymisongelmaa ei Vestasin torneilla esiinny mm. uusien puhallinsiipipyörien materiaalien ja käyttölukitusten ansiosta.

CIP-Pesukoneikot

Asianmukainen ylläpito takaa lämmönsiirtimelle pitkän iän ja varman toiminnan. Toimitamme CIP (Cleaning-In-Place) -pesukoneikkoja kaikentyyppisten lämmönsiirrinten pesuun paikan päällä. Pesukoneikko on rakennettu epoksimaalatulle teräsalustalle. Alustaa voidaan liikutella neljällä pyörällä, joista kaksi on lukittavia.

Koneikon osat

- tankki
- pumppu
- lämmitin
- ohjauskaappi
- tarvittavat venttiilit ja muu välineistö

Osana pitkäaikaisia asiakassuhteitamme oma huoltotiimimme suorittaa myös näitä lämmönsiirrinten CIP-pesuja omalla CIP-pesukoneikollamme.