• Keskipakopumput
  • Mäntäpumput
  • Sivukanavapumput
  • Varisco-itseimevät pumput
  • Hammaspyöräpumput
  • Ruuvipumput
  • Epäkeskokierukkapumput

PUMPUT

Sondex Tapiro edustaa Euroopan huipputuottajien pumppuvalikoimia. Autamme oikean ratkaisun löytämisessä niin satamatyöhön kuin tuotantolaitoksiin ja viemäröintiinkin. Lisäksi valikoimastamme löytyy annostelupumppuja, kattilavesipumppuja, lastauspumppuja ja erikoispumppuja vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Keskipakopumput

  • Laivapumput
  • Erikoislujat pumput
  • Yksivaiheiset keskipakopumput

Keskipakopumppujen valikoimaamme kuuluvat Behrensin laivapumppujen ohella Ensival Moretin erikoismateriaaleista valmistamat, kovaakin kulutusta kestävät pumput. Näiden pumppujen materiaaleina ovat erikoislujat seosteräkset tai kumioidut pesät.

Ensival Moret

Ensival Moret on kansainvälisesti tunnettu toimittaja joka on erikoistunut teollisuuspumppujen suunnitteluun ja valmistukseen jonka pumppuja käytetään kaikkialla maailmassa. Ensival Moret on toimittanut kiintoaineita pumppaavia pumppuja teollisuuden eri haaroihin jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Hyödyntäen tämän maailmanlaajuisen kokemuksen ja osaamisen suunnittelussa ja valmistuksessa asiakkaidensa hyödyksi, Ensival Moret on kehittänyt uuden tuotelinjan pumppuja jotka toimivat hyvin vaikeissa käyttöolosuhteissa, pumpaten kiintoainepitoisia nesteitä, kaivos-, rakennus, yleis-, kemikaali- ja mineraaliprosessiteollisuudessa.

Itseimevien keskipakopumppujemme valmistajat ovat Varisco ja Dickow. Variscon pumput ovat yksipyöräisiä. Avoimen juoksupyöränsä ansiosta ne sietävät hyvin partikkeleja ja muita epäpuhtauksia ja soveltuvat näinollen likaisillekin vesille ja jätteille, kuten talous- ja kunnallislietteille. Variscon pumput ovat käytössä riippumattomia ja hiljaisia. Dickowin pumppuja on saatavilla sekä moni- että yksipyöräisiä. Ne on suunniteltu erityisesti autonlastaukseen öljyterminaaleissa.

Lisäksi voimme tarjota laajan valikoiman API 610 -normipumppuja ja DIN -normipumppuja.

Yksivaiheiset keskipakopumput suljetulla ja avoimella juoksupyörällä

Pompetravainin yksivaiheisissa keskipakopumpuissa yhdistyy ISO 2858 E 5199 pumppujen luotettavuus yksiosaisille pumpuille tyypilliseen edullisuuten. Pumppujen hydraulinen teho on korkea, mutta NPSH-arvot matalat. Pumput noudattavat kemianteollisuuden DIN 24256 ja ISO 2858 standardeja. Rakenteeltaan näihin pumppuihin soveltuvat B5-malliset standardisähkömoottorit. Hydrauliset osat sopivat muihinkin Travainin pumppuihin DIN 24256 normien mukaisesti.

Käyttökohteet

· kemian, petrokemian ja lääketeollisuuden tuotantolaitokset
· elintarviketeollisuuteen liittyvät laitokset (ei elintarvikekäyttöön)
· kasviöljyn tuotantolaitokset
· viinintuotanto
· paperteollisuus, paitsi selluteollisuus
· rauta- ja terästeollisuus
· tekstiiliteollisuus
· likavesien käsittely
· palontorjuntajärjestelmät
· painekeittimet (autoklaavit)

Tekniset tiedot
Kapasiteetti jopa 500 m3/h
Imukorkeus jopa 16 bar
Standardimateriaalit pallografiittivalurauta (SG-rauta), AISI 316, seos 20, hastelloyt
Pumpattavat aineet puhtaat tai lievästi likaiset, kuumat, tulistetut, happamat ja emäksiset nesteet

Wepuko mäntäpumput

Wepuko

Wepuko Hydraulics'in tuoteohjelmaan kuuluvat korkeapaineiset Triplex mäntäpumput sekä radiaalimäntäpumput.

Sivukanavapumput

Pumppuvalikoimamme on kehittynyt yhdistelmä kokemusta ja tietotaitoa. Pumppausjärjestelmät suunnitellaan teknisiltä ratkaisuiltaan juuri teidän prosessinne kaasuja sisältävien ja herkästi höyrystyvien aineiden siirtämistä varten.

Tyypit

- perinteinen sivukanavapumppu PN 40
- lauhdepumppu PN 40
- hermeettisesti tiivistetty jäähdytysnesteiden siirtopumppu PN 40 magneettikytkimellä
- pystymalliset pumput

Käyttökohteet

- vedensyöttö
- kaasupitoisten nesteiden pumppaus
- paineennosto
- lauhteiden pumppaus

Sivukanavapumpulle ominainen kapasiteetti: nostokorkeus-suhde on optimaalinen verrattuna mäntä- ja keskipakoispumppuihin.

Lauhdepumput ovat yksi- tai monivaiheisia, jäähdytyselementillä varustettuja, itseimeviä sivukanavapumppuja, joiden rakenne on segmentoitu. Pumppujen avoimet siipipyörät ovat paineistamattomat ja pumpun NPSH-pyörä on sijoitettu imupuolelle.

PERINTEINEN SIVUKANAVAPUMPPU, PN 40

Perinteisen sivukanavapumpun
tekniset tiedot
Malli PN 40
Pesän nimellispaine 40 bar
Yhteiden asento Imu
Pitkittäinen paine Säteittäinen
Laipat DIN 2501:n mukaiset
Imupuolen nimellishalkaisijat 40 – 100 mm
Painepuolen nimellishalkaisijat 20 – 65 mm
Imupuolen laakerit grafiittihiili
Välitilat grafiittihiili
Painepuolen laakerit kuulalaakeri
Pyörimissuunta vastapäivään
Akselitiiviste standardi yksitoiminen DIN 24960 mukainen mekaaninen tiiviste, grafiittihiili, alumiinioksidi EPDM
Käyttäjän edut

- Laajennuslevyt, kannatinpultit ja laajennetut välykset takaavat lämpötilan tasaamisen
- Pumpun jäähdytyslohkon ja jäähdytyslaippojen ansiosta akselitiivisten jäähdytystä ei tarvita.
- Korkean lämpötilan pinnoitus.

Lauhdepumpun käyttökohteet

- standardit, nelinapaiset kolmivaihemoottorit
- avoimet ja suljetut putkiverkot
- laivat
- lauhteenpalautusjärjestelmät
- kattilansyöttöpumppuina höyrykattiloille ja generaattoreille

Hermeettisesti tiivistetyn magneettikytkimellisen pumpun tekniset tiedot
Malli PN 40
Toimintalämpötila -60°C asti
Pumpattavat aineet ammoniakki NH3, nestemäinen hiilidioksidi CO2, jäähdytysliuokset ja muut freonia korvaavat aineet
Käyttäjän edut

- nimellispaine 40 bar
- huoltovapaa
- vedetön ja rasvaton
- ei sisällä raudattomia metalleja
- erittäin hyvä itseimevyys
- soveltuu kaasua sisältäville pumpattaville tuotteille

Käyttökohteet

- jäähdytysaineiden tuotanto-, varastointi- ja kuljetuslaitokset
- hiilidioksidin ja hiilihappojään tuotanto
- kylmävarastointilaitokset, keinojääradat
- palonsammutuslaitteet
- sulatusasemat
- tehtaiden osittainen jäähdytys

PYSTYMALLISET PUMPUT

Pystymallisten pumppujen suunnittelussa korostuu hyvä itseimevyys, matala äänitaso ja korkea hyötysuhde. Rakenne on yksinkertainen, jossa imu- ja painepesä on asennettu valurautaisen perustan ja yläkappaleen väliin. Juoksupyörä on avoin, tähtimallinen. Toisessa mallissa akseli on kytketty moottorin akseliin suoralla kytkimellä, joka estää pumpattavan nesteen joutumisen moottorin missään tilanteessa. Toinen malli puolestaan toimii magneettikytkimellä, jossa vetopään magneetti on kytketty moottorin akselille.

Mallit

- magneettikäyttöinen
- mekaanisella tiivisteellä

Käyttökohteet

- kemikaali- ja öljyvarastojen säiliöpumput
- siirtopumput

Tekniset tiedot
Rakenne modulaarinen
Laippayhteet In-Line DIN 2533, PN 16
Moottori vakio IEC-normimoottori
Pumpun akselin laakerointi liukulaakeri / pitkä laakeriholkki, hiili-, metalli tai SIC-laakeriholkki
Pumpattavat aineet kalliit, helposti höyrystyvät, räjähdysvaaralliset, myrkylliset tai vaarattomat puhtaat nesteet

Sivukanavapumppujen tuottokäyrä on suoraan verrannollinen paineeseen, jolloin tuoton säätö ja ohjaus on helppoa painetta tai kierroskukua muuttamalla.

Varisco - itseimevät pumput

VARISCO ST-PUMPUT KUNNALLIS- JA TEOLLISUUSLIETTEILLE

Varisco valmistaa helposti huollettavia varmatoimisia keskipakoispumppuja, joilla on nopea itseimu. ST-pumput soveltuvat teollisuuden jätevesille ja viemärijärjestelmiin.

- itseimeviä, likaisille vesille ja jätteille
- hiljaisia
- riippumattomia
- partikkelikoko max. 63,5 mm - 76 mm

Tekniset tiedot
Partikkelikoko jopa 63,5 mm - 76 mm
Käyttö riippumaton, itseimevä
Valmistusmateriaali valurauta (DIN 1691 GG20 – ASTM A48 luokka 30)
Akselimateriaali terässeos (38 Ni Cr Mo4 – SAE 4140)
Mekaaninen kaksoistiiviste öljyvoideltu, piikarbidipinnat
Etu- ja takakulutuslevyt kumipäällysteiset
Käyttömoottori 50 Hz tai 60 Hz sähkömoottori, dieselmoottori, hihnaveto tai hydraulimoottori
Käyttökohteet

- viemärivesien pumppuasemat
- viemärien ylivuotoputket
- käsittelylaitokset
- runsaasti partikkeleita sisältävien vesien tai lietteiden pumppaus
- korvaamaan uppopumppuja

Variscon itseimevien keskipakoispumppujen käyttäjän edut:

Hammaspyöräpumput

Sulfonoidut öljyt
Öljyn lisäaineet
Raskas polttoöljy
Polymeerit
Voiteluöljyt alhaisissa lämpötiloissa
Maalit
Painomuste
Vesipohjaiset seinämaalit

Pumpputyypit

- V-SP1G, V-SPG, +R
- ST4WG, ST5WG
- V100-2, myös in-line
- V-SPK, +B
- ST4K ja ST5K
- ST4WK+B tai ST5WK+B

Sulfonoiduille öljyille pumpputyyppi V-SP1G

Sulfonoitujen öljyjen sisältämän pienen rikkihappomäärän vuoksi niiden käsittelyssä on suosittu ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pumppuja, mutta koska neste usein sisältää myös hiertäviä hiukkasia, suosittelemme Tapirosta valurautapumppuja niiden korkean hankauksenkeston vuoksi. Nämäkin voidaan tarvittaessa korvata edullisemmista materiaalesta valmistetuilla pumpuilla. Tiivistyslaippaa huuhtomalla hiertävät hiukkaset poistuvat ja hapot laimentuvat laipan alueella, mikä puolestaan vähentää merkittävästi huollon tarvetta.

Öljyn lisäaineille pumpputyypit V-SPG, ST4WG, ST5WG

Pienin muutoksin V-sarjan pumppuja voidaan valmistaa API 676 -spesifikaatioiden ja johtavien öljy-yhtiöiden antamien muiden erikoisvaatimusten mukaisiksi. Tilauksesta pumppu voidaan toimittaa ANSI:n mukaisilla laippayhteillä. V100-2-pumppuja voidaan toimittaa myös in-line-mallina, kun taas V200-pumppuja valmistetaan vain in-line-mallina.

Raskaille polttoöljyille pumpputyyppi V-SP (G)+R

Kaikkia valurautapumppuja malliin V150-2 asti toimitamme tilauksesta myös pesällä, jossa on kiinteästi valettu lämpövaippa. Sen erityinen laippaliitos on vuotamaton, varsinkin lämmönsiirtoöljyllä. Malleihin V60-2 ylöspäin voidaan tarkkojen lämpötilojen takaamiseksi asentaa myös lämmitetty nestesulkusäiliö. Näinollen lämmityksen asennustöiden yhteydessä pumppu voidaan purkaa kytkemättä irti lämmityspiiriä.

Polymeereille pumpputyypit V-SPK, ST4K tai ST5K

Polymeerien viskositeetti voi vaihdella huomattavasti. V-mallisilla pumpuilla voidaan käsitellä nesteitä, joiden viskositeetti on yli 100 000 mm2/s. Grafiittiholkkeja voidaan käyttää 4 000 mm2/s saakka ja sitä korkeammilla viskositeeteilla keraamisia. Hiertäviä epäpuhtauksia sisältävien polymeerien pumppaukseen voidaan käyttää kovametallisia tappeja ja holkkeja. Akselitiivisteeksi suosittelemme poksilaippaa tai vuotojen välttämiseksi mekaanista tiivistettä, jota huuhdellaan jäähdyttävällä liuottimella polymeerin jähmettymisen estämiseksi. Halutessanne voidaan käyttää myös ulkoisesti liuottimella huuhdeltavia holkkeja.

Voiteluöljyille alhaisissa lämpötiloissa pumpputyypit V-SP(G), ST4W(G) tai ST5W(G)

Pumpun vaatima NPSH (pumpun syöttämiselle välttämätön nettoimupaine) on V-mallin pumpuilla hyvin matala. Pumpulla on puolestaan korkea itseimukapasiteetti, jota käytännössä rajoittaa vain höyrystymispaine, erityisesti viskositeetin ollessa yli 20 mm2/s. Mikäli pumpun nopeus on liian suuri pumpattavan nesteen viskositeetille, pumppu alkaa kavitoida. Vaikka kavitaatio ei vahingoita pumppua, se lisää melua huomattavasti. Vähentämällä nopeutta takaisin kavitaation alkamispistettä alemmalle tasolle pumppu käy hiljaisemmin ja sen kapasiteetti kasvaa.

Maaleille pumpputyypit V-SPG, ST4WG tai ST5WG

Maali sisältää hiertäviä pigmenttejä. Mitä kovemmista kiteistä pigmentit koostuvat, sitä suuremmat vaatimukset asetetaan pumpun kulumisenkestävyydelle. Sekä pumpun nopeus että sen koko tulisi valita pumpulta vaadittavan käyttöiän perusteella. Kaikissa tapauksissa on suosittelemme järjestelmän kokoamista siten, että toimintapaine pysyy mahdollisimman pienenä. Pumppuja on myös saatavana pintakarkaistusta teräksestä pigmenteille, joiden kovuus on 4 – 7 Moh-asteikolla. Näiden pumppujen akselitiiviste on kovametallinen, mekaaninen tiiviste.

Painomusteille pumpputyypit V-SPG, ST4WG tai ST5WG

Vahapohjainen, värillinen painomuste voi olla erittäin paksua, mutta viskositeetti ei aiheuta ongelmia V-tyypin pumpuille. Olemme toimittaneet tämäntyyppisiä keskipakoispumppuja nesteille, joiden viskositeetti on korkeampi kuin 100 000 mm2/s. Saatavana on useita materiaaliyhdistelmiä pigmenttien hiertämisvaikutuksen vähentämiseksi, kuten kovametalliset holkit ja tapit. Vuotojen välttämiseksi suosittelemme mekaanista tiivistettä, jolloin suojataan myös akselia. Mekaanista tiivistettä huuhdellaan PTFE-huulitiivisteen takana kiertävällä jäähdyttävällä nesteellä, joka näinollen voi olla mitä tahansa liuotinta. Pumput toimivat molempiin pyörimissuuntiin ja ne voidaan varustaa kaksinkertaisella ohivirtauksella eli varoventtiilillä.

Vesipohjaisille seinämaaleille pumpputyypit V-SPK+B, ST4WK+B, ST5WK+B tai AISI 316 ruostumaton teräs

Vesipohjaiset seinämaalit vaativat ruostumattomasta teräksestä valmistetun pumpun. Liukukosketukseen joutuvissa, ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa osissa on pinnankovetuskäsittely, joka tekee ne hiertäviä maalipigmenttejä kestäviksi. Tätä suurempaa hiertävyyskestävyyttä varten on saatavana niin keraamisia kuin erityiskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä tai kovametallistakin valmistettuja osia. Suosittelemme kovametallisten tai keraamisten tiivisteiden käyttöä sulkunesteen kanssa.

Ruuvipumput

Kral kolmiruuvipumput
Bornemann kaksiruuvipumput
Kral magneettikytkinpumput

Kolmiruuvipumput

Kolmiruuvipumput on suunniteltu öljyjen ja muiden inerttien nesteiden pumppaamiseen.

Käyttökohteet

- öljynjalostus: suljetun piirin kiertopumput, siirtopumput, paineistuspumput ja polttimen pumput
- hydrauliikka: voiteluaine- ja jäähdytyspumput vaihteille, moottoreille ja turbiineille, laivojen hydrauliikkapumput
- voimalaitokset
- laiva- ja maalaitokset: poltto-, voitelu- ja hydrauliikkaöljypumput, separaattorien pumput
- teollisuus: voitelevien ja puhtaiden nesteiden sekoitus, annostelu, syöttö, siirto ja paineenkorotus

Modulaarirakenteisten pumppauskoneikkojen ratkaisut

Koneikon osat:

1. Sähkölämmitys suodattimelle
2. Ilmastus automaattisella ajastimella
3. Paine-eromittauksen, optinen tai sähköinen
4. Paisuntaventtiili
5. Tyhjennysventtiili
6. Paineenvalvontakytkin
7. Palloventtiilin yhdistäjä
8. Palloventtiili rajakatkaisijalla
9. Takaiskuventtiili
10. Vuotokaukalossa öljynvuotomonitori

Kolmiruuvipumppujen
tekniset tiedot
Tyyppi N K M CK CL CG DL/DS
Kapasiteetti l/min 420 2 650 420 1 300 1 300 2 200 120
Paine bar 6 16 40 70 100 100 40
Toimintalämpötila ºC -40 - +130 -40 - +150 -40 - +180 -40 - +80 -40 - +150 -40 - +180 -40 - +130
Viskositeetti mm²/s 5 000 3 000 7 000 5 000 5 000 7 000 700

Toimitamme myös tilaustyönä koottuja polttoöljynsyöttökoneikkoja kokonaisratkaisuksi polttoöljyn pumppaamiseen ja virtauksen mittaamiseen. Itävaltalainen päämiehemme Kral (Kräutler GmbH & Co) on kehittänyt tarkoitukseen erityisesti öljypoltinvalmistajille suunnatun modulaarisen pumppauskoneikon. Ratkaisu on sekä kustannustehokas että toimiva. Vastaamme jokaisen osan testauksesta kuten myös osien yhteensopivuudesta pumppauksessa, suodatuksessa, paineensäädössä ja tarvittaessa jopa kulutusmittauksessa.

Kaksiruuvipumput

Kaksiruuvipumppujen johtava tuottaja on saksalainen Bornemann. Tätä korkealuokkaista osaamista tarjoamme öljynjalostusteollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Kaksiruuvipumput soveltuvat purku- ja lastauspumpuiksi sekä kemikaalien ja voimakkaasti haihtuvien liuottimien käsittelyyn. Pumpun erikoisrakenteen ansiosta myös höyryä sisältävien nesteiden pumppaaminen on tehty mahdolliseksi. Uusimmalla, vankkarakenteisella SL-mallilla voidaan korvata perinteinen lohkoroottoripumppu.

Magneettikytkinpumput

Kralin magneettikytkinpumput soveltuvat sellaisiinkin järjestelmiin, jotka edellyttävät pumpuilta ja tiivisteiltä erikoisominaisuuksia. Magneettikytkinpumppuja käytetään ennenkaikkea raskaan polttoöljyn siirtoon moottoreissa ja vaihteistoissa sekä monenlaisiin tarkoituksiin teollisuuden eri käyttökohteissa.

Ominaisuudet

- Vuotamaton ja täysin suljettu, siksi luotettava vaarallistenkin aineiden käsittelyssä.
- Kiinteän tiivisterakenteen avulla hapettumisen vaara voidaan sulkea pois.
- Kitkaton mekanismi on yhtä pitkäikäinen käytössä kuin itse pumppukin.
- Magneettivälityksen ansiosta rikkoutumaton ylikuormitustilanteessa.

Tekniset tiedot
Toimintalämpötila 180ºC
Viskositeetti 3 – 5 000 mm²/s
Loppupaine 40 bar

Epäkeskokierukkapumput

Jätevesien käsittelyyn tarjoamme Bornemannin luotettavia ja monipuolisia epäkeskokierukkapumppuja. Nämä pumput sopivat huonostikin virtaavien ja viskoottisten, jopa hiekkaa sisältävien tuotteiden pumppaamiseen.

Tyypit

- vaakamallinen EH
- kevyempi EL
- pystymallinen EU
- EP siirrettäessä pieniä tuotemääriä korkeassa paineessa
- vaativille aineille E2DH